EBSQ Examination

union-europeenne-des-medecins-specialistes-1

EBSQ examen

De DSCRS moedigt deelname aan het EBSQ examen aan om op deze manier zoveel mogelijk Europees gecertificeerde colorectale chirurgen in Nederland te krijgen. Laat je niet afschrikken door de grote hoeveelheid operaties en meer dan 7 jaar ervaring die je als aspirant kandidaat voor het examen moet hebben afgerond. Je opleiding telt mee en met een jaar fellowship/ CHIVO zit je al aan de vereiste twee differentiatie jaren en zo kom je al snel aan het totaal aantal punten. Je moet 2 Principal Trainers opgeven en het is handig om in ieder geval iemand met ervaring uit je opleidings- of werkregio te vragen. Dit moet iemand zijn die bij de ESCP bekend is of met een duidelijke staat van dienst, bijvoorbeeld door diverse publicaties op colorectaal of proctologisch gebied. De DSCRS kan je hierbij altijd nog indien gewenst, in adviseren.


Na de eerste aanbetaling wordt de kandidatuur door een internationale selectiecommissie beoordeeld op basis van de ingeleverde getallen en CV. De ervaring is dat elke aanvraag voor NL vooralsnog is goedgekeurd. Hierna wordt je, nadat je de rest van het bedrag hebt betaald, op het desbetreffende congres verwacht en zal het daadwerkelijke examen worden afgenomen.


Na het succesvol behalen van het EBSQ examen, kunnen DSCRS-leden op vertoon van een geldig certificaat de helft van de inschrijfkosten declareren bij de DSCRS.Onderdelen examen

1. Examen (1,5 uur)

Schriftelijk examen met vragen over oncologie, chirurgie (verschillende technieken), algemene casuïstiek (bekkenbodem, IBD, proctologie, dagelijkse praktijk e.d.). Dit is voor een chirurg met ervaring in dit gebied geen enkel probleem en behoeft eigenlijk geen specifieke voorbereiding.

2. Critical Appraisal (van artikel)

Critical appraisal van een artikel. Nadat je eerst de tijd krijgt om het door te lezen en voor te bereiden, moet je het artikel in een half uur met een tweetal chirurgen (altijd uit een ander land) bespreken en bekritiseren.

3. Praktijksituaties (incl. 2 internationale chirurgen)

Tot slot moet je eveneens met een tweetal chirurgen (uit een ander land) aan de hand van 40 dia’s bespreken wat je ziet en welke behandeling je zou inzetten.