DUTCH SOCIETY OF COLORECTAL SURGERY

Grants & Prizes

Voordrachten

Aanmelding DSCRS mini beurs

Het bestuur van de DSCRS nodigt de leden uit een aanvraag in te dienen voor een DSCRS mini beurs. Deze beurs heeft als doel de jonge onderzoeker financieel tegemoet te komen bij de uitvoering van klinisch onderzoek. De gelden mogen gebruikt worden voor diverse kosten (inclusief personeelskosten) maar niet voor reizen. Het is de bedoeling een onderzoeker voor langere tijd in staat te stellen een deel van zijn of haar tijd structureel in te zetten voor klinisch onderzoek. Voorwaarden zijn lidmaatschap van de DSCRS, de onderzoeker is arts-onderzoeker / A(N)IOS heelkunde / fellow of maximaal 5 jaar chirurg, de subsidie is uitsluitend bedoeld voor klinisch onderzoek op colorectaal of proctologisch gebied en aanvragers worden gevraagd om specifiek het belang voor de coloproctologie in Nederland te becommentariëren. Andere voorwaarden zijn dat er geen andere subsidies zijn toegekend voor het verrichten van dit onderzoek of volgen van stages in het buitenland en dat binnen één jaar na toekenning van een subsidie schriftelijk verslag aan de DSCRS uit te brengen over het resultaat c.q. het verloop van het onderzoek.

 
De uitnodiging zal jaarlijks zijn, het totaal beschikbare bedrag wordt verdeeld bij meerdere kandidaten. Deze beurs is mede mogelijk gemaakt door Medtronic. 
 
Aanvragen kunnen gemaild worden naar dscrs@heelkunde.nl

Aanmelding proefschrift van het jaar & traveling fellowship

Het bestuur van de DSCRS nodigt de leden uit proefschriften met coloproctologisch onderwerpen in te dienen om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse DSCRS beste proefschrift van het jaar prijs. Aan deze prijs zit een geldbedrag verbonden. Voorwaarden zijn lidmaatschap van de DSCRS, proefschrift met coloproctologisch onderwerp en bij het winnen van de prijs een verplichte terugkoppeling naar de leden en het bestuur tijdens de jaarlijkse Dutch Chapter tijdens de ESCP.


Tevens nodigt het bestuur de leden uit een aanvraag in te dienen voor een DSCRS travelling fellowship. Dit fellowship heeft als doel differentianten en jonge klaren oncologische – en gastrointestinale chirurgie de gelegenheid te bieden in een ander land dan Nederland hun kennis in de colorectale en proctologische chirurgie te verdiepen. De plaats en de duur zijn vrij in te vullen door de aanvrager zelf. Voorwaarden zijn lidmaatschap van de DSCRS, aantoonbare differentiatie in de genoemde aandachtsgebieden en niet langer dan 2 jaar chirurg, gecertificeerd in de beschreven aandachtsgebieden. Andere voorwaarden zijn bewijs van acceptatie van het instituut waar het fellowship zal plaatsvinden, een begroting en geschreven en gesproken terugkoppeling naar de leden en het bestuur tijdens de jaarlijkse Dutch Chapter tijdens de ESCP.

 
De uitnodiging zal jaarlijks zijn, bij de travelling fellowship wordt het totaal beschikbare bedrag verdeeld bij meerdere kandidaten, waarbij per kandidaat maximaal 75 % van het begrote bedrag kan worden toegekend. 
 
Het fellowship en beste proefschrift van het jaar prijs zijn mede mogelijk gemaakt door Medtronic. 
 
Aanvragen kunnen gemaild worden naar dscrs@heelkunde.nl

Floris Poelman

Winnaar travelling fellowship 2022

Ilsalien Bakker &
Charlotte Sneep – van Kessel

Winnaars travelling fellowship 2020

Mahdi Al-Taher

Winnaar travelling fellowship 2019

Proefschriften

Stijn Ketelaers

Winnaar beste proefschrift 2022-2023

Jeroen Hol

Winnaar beste proefschrift 2021-2022

Maxime van der Valk

Winnaar beste proefschrift 2020-2021