Het verminderen van het risico op lateraal lokaal recidief bij patiënten met rectum carcinoom en vergrote laterale lymfeklieren door middel van training van het multidisciplinaire team en zenuw sparende laterale lymfeklierdissectie. ...

Intraveneuze versus orale ijzersuppletie ter behandeling van de preoperatieve anemie van patiënten die geopereerd worden in verband met een colorectaal carcinoom....

Can we Save the rectum by watchful waiting or TransAnal microsurgery following (chemo)Radiotherapy versus Total mesorectal excision for early Rectal Cancer?...

De TESAR studie onderzoekt een rectumsparende behandeling met aanvullende chemoradiotherapie na lokale excisie van vroegstadium rectumcarcinomen. ...

Een tweede en / of derde keer kijken middels diagnostische laparoscopie voor het vroegtijdig ontdekken van buikvliesuitzaaiingen bij patiënten met pT4 dikke darm-, dunne darm-, of hoog rectumcarcinoom....

Multi-Interventional program for prevention and early Management of Anastomotic leakage after total mesorectal excision in Rectal cancer patIents, the IMARI-trial...

Een cross-sectional snapshot studie naar de complexe colon carcinomen om meer inzage te krijgen in de huidige klinische praktijkvoering in Nederland. ...

Landelijke evaluatie van de huidige standaardtechniek hemicolectomie rechts middels video analyse, gevolgd door een consensus, training en implementatie van een optimale gestandaardiseerde procedure voor de laparoscopische hemicolectomie rechts voor coloncarcinoom: een prospectieve interventionele sequentiële cohortstudie met een overgangsperiode....

Prospectieve multicenter observationele cohort studie ter evaluatie van kosteneffectiviteit, kwaliteit van leven en functionele uitkomsten na minimaal invasieve chirurgische behandeling van rectumkanker in ‘expert centra’...

De afgelopen jaren heeft de populariteit van de TaTME een enorme vlucht genomen. Echter komen er ook steeds meer geluiden over complicaties als urethra transecties, ernstige bloedingen, Co2 embolieën en lokaal recidieven. Evaluatie van deze techniek dient zorgvuldig en bij voorkeur in een gerandomiseerde trial...