PITS studie

Welke chirurgische behandeling voor symptomatische sinus pilonidalis heeft de beste uitkomsten?

Samenvatting

De PITS studie onderzoekt de verschillende subtypen sinus pilonidalis, risicofactoren, tijd tot wondgenezing, ervaren pijnscore, kwaliteit van leven, duur tot hervatten dagelijkse activiteiten, complicatie- en recidiefkans, reden voor gekozen therapie, economische evaluatie en patiënten beleving.

Rationale

Sinus pilonidalis (SP) is een aandoening die met name voorkomt in en rond de bilnaad. Het geeft een grote ziektelast bij een veelal jonge patiëntenpopulatie, en per jaar worden er ongeveer 8000 operaties voor uitgevoerd in Nederland. Ingegroeide haren zorgen voor chronische, recidiverende ontstekingen waarbij abcesvorming kan optreden. Chirurgie is de meest toegepaste behandeling voor een sinus pilonidalis. Momenteel is het niet duidelijk wat de optimale chirurgische behandeling is voor welk type sinus pilonidalis (simpel of complex), door een gebrek aan zowel gedegen vergelijkende studies als een universeel geaccepteerd en gevalideerd classificatiesysteem.

Studie opzet + Looptijd

Een landelijke prospectieve multicenter observationele studie naar de chirurgische behandeling (uitgevoerd op poliklinische en reguliere operatiekamers) van sinus pilonidalis. Elk ziekenhuis includeert voor een periode van 3 maanden met een follow-up van 1 jaar.

Studie populatie

Patiënten > 16 jaar met een symptomatische sinus pilonidalis en een operatie indicatie.

Primaire eindpunt

Welke chirurgische behandelingen worden voor een symptomatische sinus pilonidalis in Nederland uitgevoerd?

Secundaire eindpunten

Wat zijn de uitkomsten van deze technieken met betrekking tot;

  • Verschillende subtypen sinus pilonidalis
  • Tijd tot wondgenezing
  • Ervaren pijnscore
  • Kwaliteit van leven
  • Duur tot hervatten van dagelijkse activiteiten
  • Risicofactoren voor falen therapie
  • Complicaties zoals wondinfectie, wond dehiscentie, huidnecrose, seroom, nabloeding, abces, heropname, persisterende klachten, recidief en niet-genezende wond
  • Reden voor gekozen therapie door de chirurg
  • Economische evaluatie
  • Ervaring van patiënten

Inclusie criteria

Patiënten > 16 jaar met een symptomatische sinus pilonidalis en een operatie indicatie.

Exclusie criteria

Patiënten onder 16 jaar of een asymptotische sinus pilonidalis.

 
 
 

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiënten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers.

Onderzoekers

Drs. Noor Huurman

Studiecoördinator

Onderzoeker Albert Schweitzer Ziekenhuis

Dr. B.R. Toorenvliet

Gastro-intestinaal chirurg

Ikazia Ziekenhuis

Dr. R.M. Smeenk

Colorectaal chirurg

Albert Schweitzer Ziekenhuis