Snapshot: Complexe colon carcinomen

Een cross-sectional snapshot studie naar de complexe colon carcinomen om meer inzage te krijgen in de huidige klinische praktijkvoering in Nederland.

Rationale

Op grond van de huidige informatie zijn er geen richtlijnen en algoritmen voor de behandeling van het complexe coloncarcinoom. Ook details van deze specifieke categorie zijn niet te herleiden uit de DCRA of de Nederlandse Kanker Registratie (IKNL). Dit heeft geleid tot een brede praktijkvariatie en een lage kans op curatie. Centralisatie van complexe colon chirurgie met een lage incidentie lijkt voor deze patiënten categorie voor de hand liggend.  Momenteel wordt neoadjuvante behandeling van het cT4 colon carcinoom toegepast in maar 6% van de patiënten. (Klaver 2017)  Slechts 30% van deze recidieven in Nederland worden met curatieve intentie geopereerd (Elferink 2012). Op grond van deze snapshot willen we meer inzicht verkrijgen in de uitkomsten van de behandeling van het complexe colon carcinoom zodat er uniformiteit ontstaat in de diagnostiek en behandeling.  Gezien de meerdere behandelmogelijkheden kunnen we patiënten beter informeren welke modaliteit voor de patiënt het meest geschikt is (zorg op maat, shared decision making).

Hypothese

Deze snapshot studie zal grote praktijkvariatie laten zien in de behandeling van het complexe colon carcinoom in Nederland. Hierbij zullen ‘best-practice’ behandeling geïdentificeerd kunnen worden die leidend zullen zijn bij het formuleren van nieuwe richtlijnen. Tevens zullen verwijspatronen inzichtelijk worden en ook de uitkomsten tussen ‘reguliere’ ziekenhuizen en tertiaire centra. Dit kan leiden tot regionale samenwerkingen en nieuwe verwijspatronen. Door het raadplegen van experts verwachten we dat de patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling met curatieve intentie zal toenemen.

Studie opzet

De huidige studie zal conform het snapshot design uitgevoerd worden door de arts-assistenten in 80 Nederlandse ziekenhuizen. De patiënten die zijn behandeld voor een coloncarcinoom voor deze snapshot worden geïdentificeerd uit de prospectieve database, de Dutch Colorectal Registry Audit (DCRA). Voor de rectum snapshot studie konden 84% van de beschikbare patiënten uit 71 ziekenhuizen worden geïncludeerd in de analyse (Borstlap 2017). In 2014/2015 zijn ~14.700 met stadium I-III geregistreerd in de DCRA. Indien 80% van dit sample kan worden geïncludeerd komen we op een totale populatie voor deze snapshot van 11.760 patiënten. De incidentie van cT4 tumoren wordt geschat op 10% en daarom zullen 1176 patiënten met een cT4 tumor geïncludeerd kunnen worden.(Klaver 2017) De incidentie voor een carcinoom met een infectieuze complicatie wordt geschat op 3% (n=350). Het optreden van een locoregionaal recidief wordt geschat op 6.4% (n=779). (Elferink 2012) De totale geschatte sample size komt op 1526 patiënten. Arts-assistenten met supervisie van een chirurg zullen gevraagd worden voor participatie in deze snapshot conform eerdere snapshot onderzoeken. Hierbij zal de dataset vanuit de DCRA van het eigen ziekenhuis retrospectief worden aangevuld via een eCRF met data over diagnostiek, behandeling, verwijzing, en lange termijn uitkomsten van de complexe colon carcinomen. Nadat alle date gedurende diverse tijdsperioden is ingevuld vindt data verificatie plaats. Hierbij wordt de data die is ingevoerd in de dbase gecontroleerd. Indien er sprake is van >20 discrepanties zal het deelnemende centrum nogmaals een tijdsperiode krijgen om de data te controleren.

Data verzameling middels eCRF zal in Q4 2021 starten en doorlopen t/m 2024. Tussentijds zal er analyse van de verkregen data plaatsvinden en gepubliceerd worden.

Inclusie criteria

Alle patiënten met een complex colon carcinoom. De 3 entiteiten die we duiden als complex zijn:

 1. asymptomatische cT4 tumoren
 2. tumoren met een infectieuze complicatie (perforatie, abces, peritumorale inflammatie)
 3. locoregionaal recidief colon carcinoom.

Exclusie criteria

 1. Patiënten met een rectumcarcinoom
 2. Patiënten die niet voldoen aan de criteria van complex colon carcinoom
 3. Patiënten met stadium 4 ziekte

Uitkomsten

 1. Total aantal patiënten met een complex colon carcinoom van de totale populatie stadium I-III coloncarcinoom die is behandeld in 2014/2015.
 2. Uitkomsten van behandeling van het asymptomatische cT4 colon carcinoom (R0 resecties, MVR, type behandelingen, survival)
 3. Uitkomsten van behandeling van het infectieuze colon carcinoom (R0 resecties, MVR, type behandelingen, survival)
 4. Totaal aantal patiënten dat een locoregionaal recidief ontwikkelt van wie de primaire behandeling van het stadium I-III colon carcinoom in 2014/2015 plaats heeft gevonden.
 5. Locatie van het locoregional recidief (anastomose, peritoneum, lymfklier/mesenterium, retroperitoneum).
 6. Diagnostisch proces van detective van locoregionaal recidief.
 7. Type behandeling van het locoregionaal recidief (multimodaal).
 8. Wat is de rol van de laparoscopische chirurgie voor de behandeling van het complex colon carcinoom.
 9. Uitkomsten van de behandeling van het locoregionaal recidief (morbiditeit, mortaliteit, R0 resectie, 5-year survival).
 10. Verwijspatroon voor patiënten met een complex colon carcinoom.
 11. Vergelijken van uitkomsten van behandeling van het complexe colon carcinoom tussen primaire en tertiaire centra (lag vs hoog volume).

Subsidie toegekend door:

KWF

I&W Fonds Isala

 

Voor vragen of extra informatie kunt u kijken op onze website (https://snapshotresearch.nl/projects/complex-colon-cancer/) of contact opnemen met de coördinerend onderzoeker.

Onderzoekers

Prof. dr. P.J. Tanis

Principal investigator

Prof. dr. E.C.J. Consten

Principal investigator

Dr. H.L. van Westreenen

Principal investigator

Drs. B. Zamaray

Trial coordinator