Regioavonden

Regioavonden

Onder auspiciën van de DSCRS en in samenwerking met Medtronic worden er verspreid door het land regionale bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats in de avond en ten tijde van de presentaties zal een diner aan u uitgeserveerd worden.

Indeling

  • Noord  (coördinator Erik van Westreenen)
  • Noordwest – Midden (coördinatoren Esther Consten & Brechtje Grotenhuis)
  • Zuidwest (coördinatoren David Zimmerman & Robert Smeenk)
  • Zuid (coördinator Tim Lubbers)
  • Oost  (coördinator Frans van Workum)

De organisatie is vooral in handen van lokale comités met de bedoeling het programma te laten bestaan uit onderwerpen die regionaal van belang zijn.

Uw inbreng wordt daarin zeer gewaardeerd. Doelgroep zijn chirurgen en differentianten die zich bezighouden met de colorectale chirurgie, zowel maligne en benigne. Mocht u interesse hebben in het verzorgen van een presentatie in uw regio, neem dan contact op met de lokale coördinator.

 
Kaart-regioavonden
Medtronic-Logo

Komende regioavonden

RegioDatumLocatie
Noord16 november 2023Dalfsen
Zuid24  oktober 2023Elsloo
Oost15 november 2023Nijmegen
Noordwest – Midden1 februari 2024Breukelen
Noord25 april 2024Volgt
Zuid9 april 2024Volgt
Oostmei 2024Volgt
Zuidwestjuli 2024Volgt
Bekijk de congresagenda voor meer informatie