DUTCH SOCIETY OF COLORECTAL SURGERY

Taskforces

Doel van de werkgroep Proctologie:

– Optimalisatie van proctologische zorg in Nederland

– Netwerk aanreiken voor verwijzing van complexe pathologie (regionaal, landelijk)

– Presentatie van richtlijnen

– Platform voor kennis delen en presentatie van onderzoek

– Initiatie en facilitatie van onderzoeksactiviteiten

 

Platform voor kennis delen en presentatie van onderzoek:

– 1e Symposium Najaarsvergadering 2019 van NVvH: hemorroïden (zie voordrachten).
– Eerst volgende symposium: perianale fistels.

 

Initiatie en facilitatie van onderzoeksactiviteiten: (zie ook studies)

– Holland trial
– Napoleon trial
– RCT No2 studie

 

Update presentatie van richtlijnen:

– ESCP richtlijn hemorroïden, zie ook artikel in Colorectal Disease.

– ESCP richtlijn perianale fistels (David Zimmerman/ Phil Thozer, St Marks) – Colorectal Disease – 2023 – Reza – European Society of Coloproctology Guidelines for diagnosis and treatment of

– ESCP / UEG richtlijn fecale incontinentie (Stephanie Breukink/ Daniel Keszthelyi) – Richtlijn faecale incontinentie

 
 

Contactpersoon:

Ingrid Han – Geurts

Proctos Kliniek

 
030-2250260
 

Informatie:

Doel: Reduceren incidentie naadlekkage

Coördinatie van onderzoek

Platform voor presentatie van onderzoek en kennis delen

Netwerk voor opzetten van nieuwe landelijke initiatieven

Consensus over modellen en definities

Activiteiten

Bijeenkomst 1a2 keer per jaar.

Netwerk voor internationale LekCheck-studie

Doelgroep

Alle GE-chirurgen van Nederland, nu 25 chirurgen actief lid van de Taskforce

Website

www.naadlekkage.nl

 

Contactpersoon:

Freek Daams

 
E-mail 

Informatie:

De Taskforce ICC-S (Initiative on Crohn and Colitis – Surgery) is de chirurgische aanvulling van de – vooral wetenschappelijke organisatie – ICC van de MDL.

Met deze taskforce willen wij de awareness voor chirurgie bij patiënten met IBD te verhogen. Wij richten ons op verbetering van zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep, meer capaciteit voor wetenschappelijk onderzoek en betere registratie op landelijk niveau (VWS).

Bestuur:

Prof.dr. L.P.S. (Laurents) Stassen, voorzitter

chirurg Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

Dr. O. (Oddeke) van Ruler, secretaris

chirurg IJsselland Ziekenhuis / Erasmus Medisch Centrum, Capelle a/d IJssel

Dr. J.D.W. (Jarmila) van der Bilt, penningmeester

chirurg Flevoziekenhuis / UMC, Almere

Dr. J.F. (Johan) Lange

chirurg Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

Prof.dr. W.A. Bemelman

chirurg Universitair Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam

Wetenschapcie:

– Jarmila van der Bilt (Flevoziekenhuis / AUMC)

– Christianne Buskens (AUMC)

– Koen van Dongen (Pantein Maasziekenhuis / RUMC)

– Oddeke van Ruler (IJsselland ziekenhuis / EMC)

– Laurents Stassen (MUMC)

Contactpersoon:

Oddeke van Ruler

 

Informatie:

De Dutch Snapshot Research Group (DSRG) is een in 2014 opgericht nationaal chirurgisch netwerk voor multicenter onderzoek. De DSRG bestaat uit +/- 600 chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, arts-assistenten, arts-onderzoekers, physician assistants en research nurses die actief geparticipeerd hebben in een of meerdere Snapshot studies. Sinds 2014 zijn vijf Snapshot projecten succesvol afgerond. Momenteel loopt de Snapshot rectumcarcinoom 2016, Snapshot neoadjuvante therapie bij het mammacarcinoom (MANS studie), Snapshot ipsilateraal recidief mammacarcinoom en de Snapshot sinus pilonidals (PITS studie). Ook zijn er twee toekomstige Snapshot projecten in voorbereiding.

Doelen van de DSRG:

  • Het initiëren en coördineren van Snapshot onderzoek in Nederland
  • Het in kaart brengen en aanpakken van kennishiaten die onderzocht kunnen worden middels groot cross-sectioneel onderzoek
  • Het genereren van nieuwe hypotheses
  • Het in relatief korte tijd leveren van ‘practice changing evidence’ dat via het netwerk effectief wordt geïmplementeerd in de dagelijkse klinische praktijk

www.snapshotresearch.nl

Contactpersoon:

Sanne Hazen

 
Tel: +31613245771
 

Informatie:

De MInimally invasive REctal CArcinoma surgery werkgroep (MIRECA) bestaat uit 30+ colorectaal chirurgen werkzaam in academische en non-academische centra met bijzondere interesse in (chirurgische) rectumcarcinoom behandeling. De werkgroep werd in 2020 opgericht met als doel het optimaliseren van de (chirurgische) behandeling van patiënten met rectumcarcinoom.  

Sindsdien heeft de werkgroep meerdere artikelen op het gebied van behandeling van rectumcarcinoom gepubliceerd en gepresenteerd op (inter)nationale colorectaal congressen. Momenteel wordt binnen de werkgroep gewerkt aan meer dan 20 onderzoeken op gebied van (neo)adjuvante therapie, postoperatieve uitkomsten, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. Daarnaast is de Vantage trial opgestart, een nationale multicenter prospectieve cohort studie waaraan 25+ dedicated behandelcentra in Nederland deelnemen. Daarnaast wordt op internationaal niveau samengewerkt met onderzoeksgroepen binnen Engeland en Frankrijk. 

MIRECA presenteert regelmatig resultaten van haar projecten. Implementatie van onderzoeksresultaten wordt gefaciliteerd door samenwerking met verschillende patiëntenorganisaties. De werkgroep is vertegenwoordigd op bestuurlijk niveau, met onder andere (voormalig) voorzitters van de Dutch Society for Endoscopic Surgery (NVEC), Working Group Innovation (WGI), Working Group Endoscopic Surgery (WIEC) en  DSCRS. Daarnaast heeft zij leden verantwoordelijk voor het internationale TaTME register  en de landelijke TAMIS cursus. Tot slot zijn meerdere leden werkzaam als opleider colorectaal chirurgie en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Europese richtlijnen voor behandeling van rectumcarcinoom. 

Doelen:

– optimalisatie chirurgische behandeling rectumcarcinoom
– coördinatie van onderzoek
– platform voor delen van kennis en presenteren van projecten
– optimaliseren implementatie (veranderingen) richtlijnen

Voorzitters: prof. dr. Consten en dr. Hompes.

 

Contactpersoon:

drs. Ritch Geitenbeek (+31616936929)

 
Tel:+31616936929
 

Informatie:

Op dit moment zijn we met de Taskforce Diepe infiltrerende endometriose met darmbetrokkenheid (Arthur Wijsmuller, Jacques Maas & Ellen Klinkert) aan het inventariseren welke ziekenhuizen deel willen nemen aan de ENDURE studie.

Er is een systeem opgezet waarin men de details rondom een operatie kan vastleggen en waarna men direct een tekst krijgt teruggestuurd die gebruikt kan worden voor het operatieverslag. Momenteel zijn ziekenhuizen dit systeem aan het testen en kunnen eventuele verbeteringen worden doorgevoerd.

 

Contactpersoon:

Dr. Arthur Wijsmuller, chirurg

Afdeling Heelkunde, UMCG

 
050 3612283
 

Informatie:

Sinds 2018 is de CONSTRUCT werkgroep ontstaan met als hoofdonderwerp de acute linkszijdige obstructie. De hieruit ontstane snapshot studie heeft veel succes gehad en is een voorbeeld van goede Nederlandse samenwerking. Vanuit deze werkgroep is een nieuwe snapshot studie voortgekomen over het complex coloncarcinoom (T4, perforaties, locoregionaal recidief). De CONSTRUCT werkgroep heeft daarom de naam gewijzigd in Dutch Complex Colon Cancer Initiative (DCCCI). Deze werkgroep bestaat uit meerdere zorgprofessionals die zich, verspreid over Nederland, bezighouden met complexe coloncarcinomen (chirurgen, pathologen, internisten, MDL-artsen en onderzoekers). Met deze groep hebben wij meerdere malen per jaar een (online) bijeenkomst en zetten wij ons in voor onderzoek naar, diagnostiek en behandeling van, complexe vormen van het coloncarcinoom (T4, obstructief, perforatie/abces, locoregionaal recidief, metastasen). Hier zijn inmiddels meerdere studies en publicaties uit ontstaan.

 

Contactpersoon:

Drs. Bobby Zamaray, PhD fellow

 
Tel: 06-27094791